Bestyrelsen i Grenaa Roklub 


Navn: Jesper B. Hald
Email: formand@grenaaroklub.dk
Telefon: 28 58 37 10
Ansvar: Formand, kontakt til eRoning, ansvarlig for nye ansøgninger og opfølgning 

Navn: Jan Rath Kofoed
Email: 
Telefon: 30 32 75 29
Ansvar: Næstformand. materialeforvalter, ansvar for hus og rampe/ponton 

Navn: Esther Bilde
Email: kasserer@grenaaroklub.dk
Telefon: 20 25 28 01
Ansvar: Kasserer 

Navn: Lone Reck
Email: kontingent@grenaaroklub.dk
Telefon: 25 17 99 69
Ansvar: Kontingent-kasserer 

Navn: Yvonne Larsen
Email: sekretaer@grenaaroklub.dk 
Telefon: 27 28 12 38
Ansvar: Sekretær og leder husudvalg, køkken mm  

Navn: Jesper Bøttcher
Email: rochef@grenaaroklub.dk
Telefon: 20 77 27 40
Ansvar: Rochef daglig roning/langtursroning, ansvarlig for svømmeprøver, Ansvarlig for klubbens forsikringer

Navn: Gert Jensen
Email: 
Telefon: 21 25 33 02
Ansvar: Sammen med Web-master ansvarlig for hjemmesiden og kontakt til formiddagsaktiviteter.  

 

Uden for bestyrelsen: 

Navn: Trine Kofoed
Email: webmaster@grenaaroklub.dk 
Telefon: 20 23 87 39
Ansvar: Webmaster, ansvarlig for hjemmesiden 

Navn: Jens Smed
Email: eroning@grenaaroklub.dk 
Telefon: 40 15 15 48
Ansvar: eRoning Coach og ansvarlig for eRoning og træningslokale